محصولات در فاز تولید نیمه صنعتی:

نرم افزارIP-QC  پيشبيني كننده فاكتورهاي موثر بر روي توليد محصول پروتئين نوتركيب براساس مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي به همراه اسپكتروسكوپي CD

نرم افزار طراحي كننده تركيبات شبه دارو با خواص زيستي-دارويي مطلوب

 

محصولات در فاز تولید نمونه آزمایشگاهی:

نمونه مکمل دارویی گیاهی محرک سیستم ایمنی با خواص ضد سرطانی و بازدارندگی متاستاز بر اساس روش های زیست فناوری

نمونه مکمل دارویی گیاهی با خواص ضد دیابتی و تنظیم کنندگی متابولیسم

 

مطالعات تحقیق و توسعه:

عصاره ها و ترکیبات گیاهی ضدسرطان دارای خواص سینرژیسم با داروهای ضدسرطان موجود

طراحی با کارایی بالا، ساخت و ارزیابی برون تنی و درون تنی خواص ضد سرطانی ترکیبات شبه دارو جدید بر پایه روش های نوین کموانفورماتیک

آدرس:

تهران خیابان انقلاب خیابان 12 فروردین پلاک 69 مرکز رشد انستیتو پاستور

00982164112444

تمامی حقوق این وب سایت برای شرکت اوین زیست کیمیا محفوظ می باشد.

طراحی سایت طراحی سایت